English Downloads

Love AutoKey

โปรแกรมช่วยคีย์ข้อมูลอัตโนมัติ ลงโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

ช่วยลดเวลาการทำงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

จากประสบการณ์ ทำงานจริง

ง่าย และ ถูกต้อง 100%

ช่วยให้การคีย์ข้อมูล ง่ายและมีประสิทธิภาพ

สามารถออกแบบคำสั่ง หรือ เครื่องมือในการทำงานต่างๆ ได้ตามจินตนาการ

เหมาะสำหรับงานที่ต้อง คีย์ข้อมูลจำนวนมากๆ เป็นประจำ , ประหยัดเวลาและต้องการความถูกต้องสูง

คนคีย์ข้อมูลอะไรได้ Love AutoKey ทำได้เร็วกว่าและถูกต้องกว่า

This image has an empty alt attribute; its file name is children-593313_1920-1-1024x683.jpg

Love Autokey คืออะไร ?

Love AutoKey คือโปรแกรมช่วยคีย์ข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่อยู่บนระบบปฎิบัติการ Windows ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Formula SmartBiz , Account Express , MyAccount , SAP , ERP ต่างๆ , โปรแกรมของสรรพากร ต่างๆ เช่น ภงด.1 , โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ , เวปแอพพลิชั่นต่างๆ รวมถึง รองรับการทำงาน remote ในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

โดยอาศัยหลักการแปลงข้อมูลมาจาก excel , word , access , text file , pdf file , scan file , รูปภาพ . file ชนิดอื่นๆ หรือ รายงาน ต่างๆ ให้มาอยู่ในรูป csv file (Excel) และ นำข้อมูลมาทำงานตามลำดับคำสั่งที่เรากำหนด โดยการสั่งให้ คีย์บอร์ดและเมาส์ ทำงานแทนคน นอกจากนั้น Love AutoKey ยังสามารถสร้างเครื่องมือในการ ลบข้อมูล , ค้นหา , แก้ใขข้อมูล, สั่งให้ลงบัญชีใหม่ และประยุก์ไปให้ในงาน อื่นๆ ได้ตามจินตนาการ ของเราได้อีกด้วย ซึ่งการทำงานของ Love AutoKey จะรวดเร็ว ,ถูกต้อง 100% เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานของคน , ทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ไม่ต้องพัก ไร้อารมณ์ความรู้สึก รักษาความลับของข้อมูล และทำตามคำสั่งที่เรากำหนดเท่านั้น เหมาะสำหรับสำนักงานบัญชี หรือผู้ที่ต้องคีย์ข้อมูลปริมาณมากๆ ลงโปรแกรมต่างๆ ประสิทธิภาพในการคีย์ข้อมูลมากกว่า 1,000 records/ ชั่วโมง. (ขึ้นอยู่กับการตั้งเวลาการทำงาน , ความเร็วของคอมพิวเตอร์ ,โปรแกรม และ ระบบ network)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. ลดเวลาการทำงาน เนื่องจาก Love AutoKey อ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล CSV และทำงานตามขั้นตอน คำสั่งที่เรากำหนดไว้โดยอัตโนมัติ (ไม่มีการทำนอกเหนือคำสั่ง) อีกทั้งทำงานโดยไม่ต้องหยุดพัก จึงทำงานได้เร็วกว่าคนเราเป็นอย่างมาก
  2. ลดต้นทุนการทำงาน การทำงานที่รวดเร็ว ทำให้ลดจำนวนพนักงานที่จะต้องมาทำงานบันทึกข้อมูลต่างๆ และยังสามารถลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้าจากอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ , สวัสดิการต่างๆ ได้อีกด้วย
  3. เพิ่มความถูกต้อง การทำงานของ Love AutoKey เป็นการอ่านข้อมูลและนำมาคีย์ข้อมูลลงโปรแกรมต่างๆ โดยอัตโนมัติ จึงมีความถูกต้องแม่นยำ 100% และยังสามารถออกแบบคำสั่งในการตรวจสอบข้อมูลที่ทำไปได้อีกด้วย
  4. สะดวกในการทำงาน การทำงานที่ง่าย เนื่องจากล้อเลียนขั้นตอนการทำงานเดิมของคน จึงสามารถ ออกแบบคำสั่งการทำงานได้ง่าย และทำความเข้าใจง่าย
  5. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถจัดเก็บคำสั่งการทำงาน เพื่อนำกลับมาใช้งานอีก หรือ นำมาเป็นแนวทางสอนงานให้กับพนักงานใหม่ ได้อีกด้วย

หลักการ Love AutoKey

VDO หลักการ Love AutoKey

This image has an empty alt attribute; its file name is Love-auto-key-concept-Thai.jpg
  • จากข้อมูลต่างๆ Excel ไฟล์, ข้อมูลจากเครื่องขายเงินสด (POS) , PDF ไฟล์ หรือ เอกสารอื่นๆ นำมาเปลี่ยนให้เป็น ไฟล์ CSV
  • ขั้นตอนการทำงานต่างๆ นำมากำหนดเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้ โปรแกรม Love AutoKey อ่านและนำไปคีย์ลงโปรมแกรมสำเร็จรูปต่างๆ, เวปไซค์ หรือ เวปแอพพลิเคชั่น โดยอัตโนมัติแทนการคีย์งานของคน

ประสิทธิภาพ Love AutoKey

This image has an empty alt attribute; its file name is Love-auto-key-vs-maual-Thai.jpg

ตัวอย่างข้อมูล

This image has an empty alt attribute; its file name is Excel-data-3-1024x534.png

ไฟล์ ข้อมูล Excel

ไฟล์ข้อมูล จากเครื่องขายเงินสด (POS)

This image has an empty alt attribute; its file name is PDF-data-3.png

ไฟล์ข้อมูล PDF

โดยหลักการทำงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

  1. ข้อมูล (Data) นำข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ มาแปลงเป็น CSV ไฟล์ เพื่อให้ โปรแกรม Love AutoKey อ่านและคีย์ข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป ต่างๆ เช่น Formula SmartBiz , Express Accounting , MyAccount , SAP , โปรแกรม EPR ต่างๆ , โปรแกรมต่างๆ ของสรรพากร เวปแอพพลิเคชั่นต่างๆ ฯลฯ VDO ไฟล์ข้อมูลต่างๆ
  2. คำสั่ง (Command) เป็นการออกแบบคำสั่ง , ขั้นตอน หรือ รูปแบบ การทำงาน โดยล้อเลียน การทำงานของคนเพื่อให้โปรแกรม Love AutoKey อ่านและทำงานตามที่เรากำหนด ซึ่งสามารถบันทึกลำดับคำสั่งต่างๆ เก็บไว้ และ นำมาใช้งานได้อีกในภายหลัง VDO การใช้งานคำสั่ง

ตัวอย่างคำสั่ง ใน 1 record ต่อรอบการทำงาน

คำสั่งความหมาย
%{A}กด “Alt + A”
{enter}กด “Enter”
C10หมายเลขเอกสารใส่ข้อมูล จาก CSV ไฟล์ คอลัมน์ที่ 10 = หมายเลขเอกสาร
{enter}กด “Enter”
C01วันที่ใส่ข้อมูล จาก CSV ไฟล์ คอลัมน์ที่ 1 = วันที่
{enter}กด “Enter”
#N000ใส่ข้อมูล “N000”
{enter}กด “Enter”
#2 ใส่ข้อมูล “2”
{enter}กด “Enter”
#410001ใส่ข้อมูล “410001”
{enter}กด “Enter”
C08ราคาใส่ข้อมูล จาก CSV ไฟล์ คอลัมน์ที่ 8 = ราคา
{enter}กด “Enter”
{F9}กด “F9”
^{F8}กด “Ctrl+F8”
MM1153-0323ย้ายเมาส์ไปตำแหน่ง X=1153,Y=0323
PDoubleClickกดเมาส์ด้านซ้าย 2 ครั้ง (Double Click)
#0ใส่ข้อมูล “0”
{enter}กด “Enter”
{F9}กด “F9”
Zจบการทำงาน 1 รอบ

This image has an empty alt attribute; its file name is Main-love1.png

โปรแกรม Love AutoKey

# Love Auto Key โปรแกรมช่วยคีย์ข้อมูลอัตโนมัติ ลงโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Formula SmartBiz , Account Express , SAP , MyAccount , โปรแกรมค่าจ้างและเงินเดือนต่างๆ และ เวปแอพพลิเคชั่นต่างๆ

# รองรับ Remote คีย์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

# สร้างคำสั่งช่วยในการทำงานต่างๆ เช่น ลบ แก้ไข ข้อมูล และ อื่นๆ จากการบังคับเมาส์และคีย์บอร์ดได้ตามจินตนาการของเราเอง

# คนคีย์ข้อมูลแบบไหนได้ เราคีย์ได้แบบนั้น แต่เร็วและถูกต้องกว่า

# โปรแกรม Love AutoKey ช่วย คีย์ข้อมูล คีย์งาน อัตโนมัติ Express , MyAccount , SAP , SmartBiz ฯลฯ